Zapytaj
eksperta!
 • 801 000 501
 • formularz kontaktowy
Platforma B2B Platforma B2B Instagram - Topserw Google Plus - Topserw Facebook - Topserw Youtube - Topserw
Strona główna > Artykuły

Bezpieczne oświetlenie dla strażaków
Zamknięte przestrzenie i obszary o zagrożeniu „Ex" są to miejsca, gdzie często występują zagrożenia wybuchowe, wynikające z obecności potencjalnie wybuchowych gazów, par, mgieł lub pyłów.
Przenośne urządzenia oświetleniowe „ATEX"
Zmiany w przepisach oraz technologii dotyczące przenośnych urządzeń oświetleniowych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach niebezpiecznych o ograniczonym dostępie oraz zagrożonych wybuchem, typu „Ex".
H-4DCA to latarka która stała się standardem przemysłowym w zakresie latarek Ex
Latarka Wolfl ite H-4DCA o zasilaniu bateryjnym jest to jedna z najnowszych wersji bardzo udanej konstrukcji latarek, które stały się standardem przemysłowym w zakresie latarek Ex.
Dlaczego warto wybierać oświetlenie ATEX?
Wszystkie nowe urządzenia wykorzystywane w obszarach niebezpiecznych muszą posiadać dopuszczenie ATEX, które potwierdza, iż dane urządzenie zostało zaprojektowane i zbadane zgodnie z odpowiednimi normami EN pod względem stosowania w atmosferach potencjalne wybuchowych, także w razie awarii takiego urządzenia.
Czynniki wyboru latarek
Różnorodne rodzaje prac wykonywanych w przestrzeniach o ograniczonym dostępie będą wymagały stosowania różnego oświetlenia.
Rozwiązania oświetlenia przenośnego dla obszarów zagrożonych wybuchem.
Wolf Safety Lamp Company jest największym w Europie producentem przenośnych, bezpiecznych urządzeń oświetleniowych z certyfikatem ATEX, zaprojektowanych, wyprodukowanych i certyfikowanych w Wielkiej Brytanii i przeznaczonych do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem.
Źródła światła latarek w wykonaniu EX
Tradycyjnie w latarkach wydajność świetlną określano w kandelach - cd. Parametr ten może informować o natężeniu światła, ale nie daje pełnego obrazu odnośnie do skuteczności strumienia świetlnego. Pełniejszy obraz można uzyskać, sprawdzając moc źródła światła wyrażoną w watach (generalnie im więcej watów, tym jaśniej, chociaż różne źródła światła mogą mieć różną sprawność). Wydajność źródła światła w lumenach (lm) mówi więcej o ilości światła wytwarzanego przez żarówkę lub LED.
Zrozumieć EPL w cieniu „walki” ATEX i IECEx
Pomimo wprowadzenia w roku 2009 poziomu zabezpieczenia urządzeń (EPL), do dnia dzisiejszego sporo osób zastanawia się nad celowością i zasadnością stosowania nowego oznaczenia. Aby uchwycić sens EPL i w pełni zrozumieć jego możliwości, należy prześledzić historię wybranych organizacji standaryzacyjnych oraz wdrożonych przez nie systemów oceny zgodności.
Bezpieczne oświetlenie dla strażaków
Zamknięte przestrzenie i obszary o zagrożeniu „Ex" są to miejsca, gdzie często występują zagrożenia wybuchowe, wynikające z obecności potencjalnie wybuchowych gazów, par, mgieł lub pyłów.
Przenośne urządzenia oświetleniowe „ATEX"
Zmiany w przepisach oraz technologii dotyczące przenośnych urządzeń oświetleniowych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach niebezpiecznych o ograniczonym dostępie oraz zagrożonych wybuchem, typu „Ex".
H-4DCA to latarka która stała się standardem przemysłowym w zakresie latarek Ex
Latarka Wolfl ite H-4DCA o zasilaniu bateryjnym jest to jedna z najnowszych wersji bardzo udanej konstrukcji latarek, które stały się standardem przemysłowym w zakresie latarek Ex.
Dlaczego warto wybierać oświetlenie ATEX?
Wszystkie nowe urządzenia wykorzystywane w obszarach niebezpiecznych muszą posiadać dopuszczenie ATEX, które potwierdza, iż dane urządzenie zostało zaprojektowane i zbadane zgodnie z odpowiednimi normami EN pod względem stosowania w atmosferach potencjalne wybuchowych, także w razie awarii takiego urządzenia.
Czynniki wyboru latarek
Różnorodne rodzaje prac wykonywanych w przestrzeniach o ograniczonym dostępie będą wymagały stosowania różnego oświetlenia.
Rozwiązania oświetlenia przenośnego dla obszarów zagrożonych wybuchem.
Wolf Safety Lamp Company jest największym w Europie producentem przenośnych, bezpiecznych urządzeń oświetleniowych z certyfikatem ATEX, zaprojektowanych, wyprodukowanych i certyfikowanych w Wielkiej Brytanii i przeznaczonych do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem.
Źródła światła latarek w wykonaniu EX
Tradycyjnie w latarkach wydajność świetlną określano w kandelach - cd. Parametr ten może informować o natężeniu światła, ale nie daje pełnego obrazu odnośnie do skuteczności strumienia świetlnego. Pełniejszy obraz można uzyskać, sprawdzając moc źródła światła wyrażoną w watach (generalnie im więcej watów, tym jaśniej, chociaż różne źródła światła mogą mieć różną sprawność). Wydajność źródła światła w lumenach (lm) mówi więcej o ilości światła wytwarzanego przez żarówkę lub LED.
Zrozumieć EPL w cieniu „walki” ATEX i IECEx
Pomimo wprowadzenia w roku 2009 poziomu zabezpieczenia urządzeń (EPL), do dnia dzisiejszego sporo osób zastanawia się nad celowością i zasadnością stosowania nowego oznaczenia. Aby uchwycić sens EPL i w pełni zrozumieć jego możliwości, należy prześledzić historię wybranych organizacji standaryzacyjnych oraz wdrożonych przez nie systemów oceny zgodności.

Przegląd postępów w technologii

W tym artykule omówiono zmiany w przepisach oraz technologii związane z latarkami oraz urządzeniami oświetleniowymi stosowanymi przez Straż Pożarną w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

Atmosfery potencjalnie wybuchowe

Zamknięte przestrzenie i obszary o zagrożeniu „Ex" są to miejsca, gdzie często występują zagrożenia wybuchowe, wynikające z obecności potencjalnie wybuchowych gazów, par, mgieł lub pyłów.

Atmosfery takie występują w wielu branżach i sektorach przemysłu, w tym w petrochemii, wydobyciu ropy i gazów, lotnictwie, przemysłach farmaceutycznym i spożywczym, zakładach gazowniczych i wodociągowych oraz kanalizacji, a także w rolnictwie i energetyce, oraz wszędzie tam, gdzie materiały zapalne są przechowywane, wytwarzane lub wykorzystywane w produkcji, jak również w zamkniętych lub częściowo otwartych przestrzeniach, takich jak naczynia procesowe, zbiorniki magazynowe, przepusty, kanały, tunele i szyby, w tym również w systemach podziemnych kolei i dróg.

Straż Pożarna na całym świecie stosuje w takich miejscach bezpieczne urządzenia oświetleniowe, które eliminują ryzyko pożaru lub wybuchu, które mogą być przyczyną obrażeń lub śmierci. Na świecie stosuje się różne systemy certyfikacji i regulacji prawnych w odniesieniu do tych zagadnień. W Unii Europejskiej wszystkie urządzenia wykorzystywane w potencjalnie wybuchowych atmosferach objęte są certyfikacją „ATEX". Dyrektywa ATEX ustanowiła standardy, które stały się wzorem legislacji dla całego świata.

Dlaczego oświetlenie ATEX?

Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkniętych często mają miejsce w warunkach obniżonej widoczności lub w ciemności; oświetlenie może stać się krytycznym warunkiem wykonania jakiejkolwiek czynności w takich warunkach. W przypadku konieczności wejścia do takich obszarów w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, konserwacyjnych lub ratowniczych, konieczne jest użycie przenośnych lub tymczasowo rozstawianych urządzeń oświetleniowych. Zagrożenie wybuchem lub pożarem spowodowanych zapłonem takiej atmosfery oznacza, że każde urządzenie elektryczne wprowadzane do takiego miejsca musi być bezpieczne pod kątem stosowania w tego rodzaju niebezpiecznych środowiskach. W UE wprowadzono przepisy, które wymagają od pracowników stosowania w takich wybuchowych atmosferach odpowiednich urządzeń elektrycznych lub mechanicznych, zgodnych z normą ATEX.

Temperatura koloru źródła światła: halogen z prawej strony o „chłodnym", białym świetle i LED z lewej strony o „chłodniejszym" świetle i wyższej temperaturze koloru.

Wybór urządzeń oświetleniowych ATEX

Na rynku oferowane są różne urządzenia oświetleniowe ATEX, zabezpieczające przed wybuchem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa najważniejsze jest zastosowanie właściwych kryteriów wyboru:

 • Charakterystyka atmosfery wybuchowej, oznaczonej odpowiednim kodem certyfikacyjnym (klasa temperaturowa, grupa gazów, strefa).
 • Ilość i rodzaj urządzeń oświetleniowych wymaganych do wykonania zadania.
 • Czas trwania wykonywania zadania.
 • Warunki (np. wilgoć, trudny teren).

„Biuletyn Techniczny 1/1997 - Aparaty Oddechowe", wydawany przez Inspektorat Straży Pożarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii określa, że „Aparaty oddechowe stosuje się w atmosferach, które są niebezpieczne dla zdrowia"; „osoba nosząca aparat oddechowych może być narażona, poza atmosferą nie nadającą się do oddychania, także na inne zagrożenia, jak np. pożar, wybuch lub zawalenie." Napisano tam, że do każdego aparatu oddechowego powinna być załączona jedna latarka; charakterystyka takiej latarki została opisana w załączniku 1, rozdział 2(c), przy czym za najważniejsze uznano posiadanie przez latarkę certyfikatu dopuszczającego ją do użycia w potencjalnie wybuchowych atmosferach. „Lampy przeznaczone do użycia z aparatami oddechowymi powinny być dopuszczone do użycia w Strefie 1, w grupie gazów IIC oraz posiadać minimalną klasę temperaturową T4". Spełnienie takich minimalnych wymagań zapewni bezpieczne użytkowanie latarki w większości sytuacji operacyjnych.

Znak ostrzegający o możliwości występowania atmosfer wybuchowych

Przenośne oświetlenie Atex - ulepszenia techniczne - źródła światła Technologia LED

LED, czy dioda świecą (Light Emitting Diode) jest to nowej generacji źródło światła, służące ogólnie do oświetlenia, a w szczególności do przenośnych, bezpiecznych urządzeń oświetleniowych. Biały LED został opracowany w 1996 roku; od bardzo ograniczonego początkowo zakresu zastosowań, w ciągu ostatnich 10 lat widoczne jest coraz powszechniejsze stosowanie LED w oświetleniu przenośnym. Białe LEDy były początkowo ograniczone do urządzeń o małej mocy, takich jak powszechnie stosowane lampki o średnicy 5 mm. Sześć lat temu zbudowano LED o mocy 1 W, który od razu stał się istotną konkurencją dla lamp żarowych.

Dożywotnia trwałość i całkowita bezobsługowość

W lampach żarowych stosuje względnie delikatne włókno wolframowe, stanowiące źródło światła, które jest podane na zerwanie w przypadku uderzenia mechanicznego. Technologia LED zapewnia znacznie wyższą niezawodność i dużo bardziej stabilną konstrukcję o znacznie większej odporności na trudne warunki użytkowania. Ponadto, typowa trwałość włókna żarowego w konwencjonalnej żarówce wynosząca 20-30 godzin to prawie nic porównaniu do 25 000 godzin dla lampki LED. Źródła światła LED mają „dożywotnią trwałość" i przetrwają w istotnie czas dużo dłuższy niż sama latarka, a przy tym są całkowicie bezobsługowe.

Wyższa efektywność, więcej lumenów na wat.

LEDy zawsze były reklamowane jako zapewniające wyższą efektywność od żarowych źródeł światła, czyli więcej lumenów (jednostka strumienia świetlnego - lm) na jeden wat mocy. Do niedawna trudno było dokonywać porównać źródeł światła ze względu na istotne różnice w możliwościach uzyskania wydajności świetlnej. Wraz z wynalezieniem LED dużej mocy możliwe stało się rzetelne porównanie źródeł światła. Aktualnie różnica w wydajności między halogenowymi lampami żarowymi a LED jest dwukrotna (zwykle 12 lm/W dla niskonapięciowych żarówek halogenowych i 24 lm/W dla LED dużej mocy), ale producenci LED twierdzą, że wydajność tych źródeł światła w najbliższej przyszłości jeszcze wzrośnie.

Jakość światła LED: po lewej strumień świetlny bez obwódki, a po prawej strumień świetlny o szerokim kącie obwódki, umożliwiający widzenie na peryferiach głównego kierunku świecenia.

Specyficzne zalety urządzeń ATEX

Poza wyżej wymienionymi zaletami lampy LED oferują prawdziwe korzyści dla przenośnych urządzeń stosowanych w obszarach niebezpiecznych. Jest to „chłodna" technologia półprzewodnikowa; nie stwarza zagrożeń takich, jak gorące włókna żarowe w typowych żarówkach i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa z możliwością stosowania w Strefie 0.

Jakość światła

LED daje doskonałe, kontrolowane światło, znacznie bielsze od najwyższej temperatury koloru lamp halogenowych. LED dużej mocy to jednak jeszcze nowa technologia i brak na razie doświadczeń w budowaniu układów optycznych współpracujących z tymi źródłami światła. Dostępne są pewne gotowe rozwiązania, tworzone zwykle pod kątem komercyjnych instalacji oświetleniowych, ale często niedostosowanych do takich urządzeń, jak latarki. Producenci przenośnych urządzeń oświetleniowych zaczynają projektować produkty ze specjalnie przystosowanymi do LED układami optycznymi, które czasem posiadają wręcz nadzwyczajne właściwości.

Dobre rozwiązanie optyki dla LED może zapewniać doskonały strumień świetlny, pozbawiony cieni, pierścieni i czarnych dziur, które często widywało się w przypadku lamp żarowych. Nieprzystosowane do LED układy optyczne mogą wytwarzać słabe oświetlenie, nierówne strumienie lub jaskrawe, skupione strumienie świetlne bez obwódki wokół głównego promienia. Może to powodować pewne problemy, zwłaszcza brak obwódki świetlnej może być niebezpieczny, w sytuacji gdy przeszkody w otoczeniu głównego promienia świetlnego nie będą widoczne; użytkownicy informowali o takich produktach, które mają tak silnie skupiony strumień świetlny, że po skierowaniu go do przodu nic nie można zobaczyć na ziemi, wyżej, ani po bokach, co przypomina „jazdę na samych migaczach".

Porównanie wydajności świetlnej

Tradycyjnie latarki miały wydajność świetlną określaną w „kandelach - cd". Parametr ten może informować o natężeniu światła, ale daje pełnego obrazu odnośnie skuteczności strumienia świetlnego. Pełniejszy obraz można uzyskać sprawdzając moc źródła światła wyrażoną w Watach (generalnie im więcej Watów tym jaśniej, chociaż różne źródła światła mogą mieć różną sprawność). Wydajność źródła światła w lumenach (lm) mówi więcej o ilości światła wytwarzanego przez żarówkę lub LED, a natężenie światła w luksach (lx) dla latarki mówi o intensywności światła w określonej odległości od źródła, zwykle 5 metrów. Najlepszym jednak testem na wydajność świetlną jest umieszczenie kilku różnych latarek w miejscu ciemnym lub zadymionym i porównanie wytwarzanego przez nie oświetlenia. Jest to jedyny sposób rzetelnej oceny skuteczności rozkładu strumienia świetlnego i jego natężenia w rzeczywistych warunkach działania.

Postępy w technologii akumulatorów oraz zastosowanie ogniw litowo-jonowych (Li-Ion) są wprowadzane do latarek akumulatorowych Atex.

Technika przenośnego oświetlenia ATEX - baterie i akumulatory

Zasilanie bateryjne

Tradycyjnie bezpieczne latarki wykorzystywały ogniwa cynkowe o niskiej mocy; teraz, po wprowadzeniu nowych metod oceny i zmian w normach bezpieczeństwa, zasilanie latarek Atex bateriami alkalicznymi o wysokiej mocy staje się normą. Baterie alkaliczne zwykle mają pojemność 3-4 razy większą niż baterie cynkowe, co umożliwia uzyskanie większej wydajności świetlnej przy dłuższym czasie pracy. Użytkownicy muszą jednak mieć świadomość, że bezpieczne latarki podlegają pewnym ograniczeniom, które umożliwiają stosowanie tylko niektórych marek i typów baterii.
Należy zwrócić uwagę na ilość i wielkość baterii wymaganych dla danej latarki, oraz na czas świecenia latarki przy takich bateriach, ponieważ ma to istotny wpływ na relację koszt - czas pracy. Małe baterie mogą być tańsze niże duże, ale mają znacznie mniejszą pojemność; generalnie baterie o rozmiarze „D" są najbardziej opłacalne i mają najlepszy współczynnik cena - czas pracy.
Latarki bateryjne są też coraz częściej wyposażane w dodatkowe elementy, takie jak np. zapasowe żarówki i wskaźniki wyczerpywania baterii. Funkcje te mogą mieć wpływ na cenę latarek, ale użytkownicy nie powinny pomijać oferowanych przez nie korzyści. Poza zwiększonym bezpieczeństwem użytkownika dzięki zastosowaniu wskaźnika wyczerpania baterii, co ma szczególne znaczenie w przypadku pracy w zamkniętych przestrzeniach, gdzie istnieje ryzyko „pozostania w całkowitej ciemności", użytkownicy informują także o korzyściach dla środowiska i ekonomiczności takiego rozwiązania, ponieważ teraz baterie wymienia się tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę potrzebne.

Zasilanie akumulatorowe

W przeszłości urządzenia akumulatorowe „Ex" były uważane za dość zawodne, a użytkownicy informowali o złych doświadczeniach z takimi urządzeniami, jak akumulatorowe latarki , radiotelefony i detektory gazów. Problemy z niezawodnością powstawały zasadniczo w wyniku zjawisk chemicznych występujących w akumulatorach niklowo-kadmowych (NiCd) oraz niklowo-wodorkowych (NiMH), które traciły pojemność z powodu „efektu pamięci". Producenci akumulatorów utrzymywali, że problem dotyczy raczej eksploatacji a nie konstrukcji akumulatorów.
W ostatnich latach nastąpił istotny postęp w technologii budowy akumulatorów. W wyniku zapotrzebowania klientów na coraz większą ilość przenośnych urządzeń elektronicznych o wysokiej niezawodności oraz ze względu na niewygodę stosowania baterii jednorazowych, dokonał się istotny postęp w rozwoju akumulatorów oraz związanej z tym techniki obwodów sterujących ich ładowaniem i rozładowaniem. W ostatnich latach upowszechniło się stosowanie akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion), które stanowiły idealną alternatywę dla dotychczasowych źródeł zasilania stosowanych w telefonach komórkowych i komputerach przenośnych. Podstawowe zalety akumulatorów Li-Ion to bardzo wysoka gęstość mocy, niska waga, wysokie napięcie ogniwa, przyjazność dla środowiska, niski stopień samoczynnego rozładowywania, brak efekty pamięci oraz szybkie ładowanie. Postępy w technologii akumulatorów oraz zastosowanie ogniw litowo-jonowych (Li-Ion) są wprowadzane do latarek akumulatorowych ATEX.

Parametry podlegające ocenie w odniesieniu do latarek akumulatorowych ATEX

1. Samoistne bezpieczeństwo - zgodność z ATEX.
2. Kontrola ładunku akumulatora. Dla zapewnienia długotrwałej niezawodności systemów akumulatorowych, urządzenia powinny posiadać całkowicie elektroniczne sterowanie ładowaniem, odcinanie ładowania i monitorowanie ładunku po zakończeniu ładowania.
3. Odcinanie obwodu wyczerpanego akumulatora. Odłączanie akumulatora, którego ładunek spadł do zbyt niskiego poziomu, chroni akumulator przed uszkodzeniem, przedwczesnym spadkiem pojemności i awarią.
4. Sygnalizacja wyczerpywania akumulatora. Ostrzega użytkownika o mającym wkrótce nastąpić odcięciu akumulatora, może służyć też do przełączenia na mniejsze obciążenie lub przełączenia na tryb błyskowy.
5. Sygnalizacja ładunku akumulatora. Wskazuje stan ładunku akumulatora dla celów zarówno ładowania, jak i rozładowania.
6. Dwie moce świecenia. Zmniejszenie obciążenia akumulatora w celu przedłużenia czasu jego pracy.
7. Szybkie ładowanie. Szczególnie ważne w zastosowaniach awaryjnych.
8. Możliwość ładowania ze źródeł o różnych napięciach. Zasilanie ładowarek akumulatorów powinno umożliwiać ładowanie z instalacji mniejszych pojazdów o napięciu 12 V, samochodów ciężarowych o napięciu 24 V i z sieci energetycznej 230 V.
9. Łatwa konserwacja, niskie wymagania obsługowe, w tym wymiana akumulatora.

Porównanie zasilania bateryjnego i akumulatorowego

Wybór systemu zasilania zależy od kilku czynników:

 • Intensywność użytkowania; bardziej intensywne korzystanie z urządzenia uzasadnia stosowanie droższych urządzeń akumulatorowych.
 • Budżet.
 • Poziom dopuszczalnych wymagań konserwacyjnych - urządzenia bateryjne mają większe wymagania.
 • Rodzaj eksploatacji - zwykle latarki bateryjne są do użytku osobistego, a produkty akumulatorowe są użytku ogólnego, przydzielane do konkretnego zadania.

Technika przenośnego oświetlenia ATEX - inne czynniki wyboru

Budowa

 • Czy budowa produktu jest właściwa dla oczekiwanego charakteru eksploatacji?
 • Czy materiały obudowy są odporne na wszelkie substancje chemiczne, jakie mogą występować w miejscu użytkowania?
 • Czy urządzenie jest przystosowane do warunków danego środowiska (pyło-wodoszczelność)?

Ergonomia

 • Czy urządzenie jest łatwe do trzymania i obsługi, czy do przełączania wystarczy jedna ręka?
 • Czy urządzenie jest wystarczająco lekkie?
 • Czy urządzenie może być użytkowane w sposób nie zajmujący rąk?
 • Relacja cena - czas pracy
 • Należy uwzględnić relację „cena - czas pracy" dla zasilania bateryjnego w porównaniu z zasilaniem akumulatorowym.
 • Należy też rozważyć relację „cena - czas pracy" dla żarówki, jako źródła światła, z uwzględnieniem kosztów wymiany żarówek i konserwacji, w porównaniu do kosztów i wydajności lamp LED.
 • Uwzględnić porównanie poziomów wymagań konserwacyjnych i łatwości obsługi poszczególnych produktów.
 • Niektóre służby awaryjne i ratownicze stosują podejście „wyższa cena - niższy koszt", zgodnie z którym wydanie większej kwoty na urządzenie o lepszych parametrach i niższych wymaganiach konserwacyjnych da w dłuższym okresie czasu oszczędności finansowe.

Wnioski

Wiele Straży Pożarnych na całym świecie stosuje w każdej sytuacji bezpieczne urządzenia oświetleniowe, które eliminują ewentualne ryzyko pożaru lub wybuchu, które mogą być przyczyną obrażeń lub śmierci, według zasady, że „lepiej dmuchać na zimne". Technologia budowy latarek dokonała w ostatnich latach ogromnego postępu; bezpieczne latarki mają teraz większą wydajność świetlną i lepsze parametry użytkowe niż kiedykolwiek dotąd. Niezwykle ważnym zagadnieniem pozostaje wybór właściwego urządzenia, które przy prawidłowym użytkowaniu i konserwacji zapewni bezpieczną i niezawodną pracę.


Miejsca niebezpieczne o ograniczonym dostępie oraz typu „Ex" Zamknięte przestrzenie i obszary o zagrożeniu „Ex" są to miejsca, gdzie często występują zagrożenia wybuchowe, wynikające z obecności potencjalnie wybuchowych gazów, par, mgieł lub pyłów. Atmosfery takie występują w wielu branżach i sektorach przemysłu, w tym w petrochemii, marynarce, wydobyciu ropy i gazów na platformach wiertniczych, lotnictwie, zakładach gazowniczych i wodociągowych oraz kanalizacji, a także w pożarnictwie, oraz wszędzie tam, gdzie materiały zapalne są przechowywane, wytwarzane lub wykorzystywane w produkcji, jak również w zamkniętych lub częściowo otwartych przestrzeniach, takich jak naczynia procesowe, zbiorniki magazynowe, przepusty, kanały, tunele i szyby.


Dlaczego oświetlenie ATEX?

Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkniętych często mają miejsce w warunkach obniżonej widoczności lub w ciemności; oświetlenie może stać się krytycznym warunkiem wykonania jakiejkolwiek czynności w takich miejscach. Z powody natury przestrzeni o ograniczonym dostępie oraz obszarów niebezpiecznych, obecność stale zainstalowanego oświetlenia jest mało prawdopodobna. W przypadku konieczności wejścia do takich obszarów w celu przeprowadzenia kontroli, czyszczenia lub konserwacji, konieczne jest użycie przenośnych lub tymczasowo rozstawianych urządzeń oświetleniowych. Zagrożenie wybuchem lub pożarem spowodowanych zapłonem takiej atmosfery oznacza, że każde urządzenie elektryczne wprowadzane do takiego miejsca musi być bezpieczne pod kątem stosowania w tego rodzaju niebezpiecznych środowiskach. Brytyjski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa zaleca, aby, zgodnie z przepisami dotyczącymi Przestrzeni o Ograniczonym Dostępne z 1997 roku, „stosować bezpieczne oświetlenie w przypadku możliwości występowania atmosfer potencjalnie wybuchowych".

Wszystkie nowe urządzenia wykorzystywane w takich warunkach muszą posiadać dopuszczenie ATEX, potwierdzające, iż dane urządzenie zostało zaprojektowane i zbadane zgodnie z odpowiednimi normami EN pod względem stosowania w potencjalne wybuchowych atmosferach, także w razie awarii takiego urządzenia.

Podstawowymi czynnikami ryzyka zapłonu, które należy uwzględnić przy projektowaniu i badaniu urządzeń ATEX, są: 

  - Wysokie temperatury (od lamp/źródeł światła oraz od baterii/akumulatorów i elementów elektronicznych, w warunkach zwarcia obwodu elektrycznego) 
 - Wysokoenergetyczne wyładowania iskrowe (spowodowane przez zwarcie baterii/akumulatora lub awarii obwodu elektrycznego) 
 -   Zagrożenia wyładowaniami elektrostatycznymi (od obudowy)  
 - Uszkodzenie latarki, w wyniku którego następuje dostęp zewnętrznej, niebezpiecznej atmosfery do gorącego włókna żarowego żarówki; w celu redukcji tego zagrożenia latarka musi mieć zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wybór urządzeń oświetleniowych ATEX

Na rynku oferowane są różne urządzenia oświetleniowe ATEX, zabezpieczające przed wybuchem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa najważniejsze jest zastosowanie właściwych kryteriów wyboru:

 - Charakterystyka atmosfery zagrożonej wybuchem (klasa temperaturowa, grupa gazów, strefa) 
 - Ilość i rodzaj urządzeń oświetleniowych wymaganych do wykonania zadania 
 - Czas trwania wykonywania zadania 
 - Warunki (np. wilgoć, trudny teren). 

Prawo i przepisy - urządzenia ATEX

Dyrektywy ATEX stawiają teraz przed pracodawcami prawny wymóg zapewnienia odpowiednich urządzeń elektrycznych, wykorzystywanych przez pracowników w miejscach, gdzie istnieje możliwość występowania wybuchowych atmosfer zawierających gazy, pary, mgły lub pyły. 

Dyrektywa UE 94/9/WE (Urządzenia ATEX) dotyczy „urządzeń oraz systemów bezpieczeństwa przeznaczonych do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach". Wyłącznie urządzenia ATEX posiadające oznaczenie CE, stwierdzające zgodność z tą Dyrektywą, mogą być obecnie sprzedawane w UE w celu stosowania na lądzie oraz na platformach wiertniczych, gdzie istnieje możliwość występowania atmosfer wybuchowych.

Dyrektywa 99/92/WE (Miejsce pracy ATEX) dotyczy „minimalnych wymogów poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na działanie atmosfer wybuchowych". Dyrektywa ta wymienia obowiązki pracodawców, wymagające wprowadzenia strategii działania, w oparciu o ocenę ryzyka, dla zabezpieczenia przed wybuchem lub pożarem. Wszystkie miejsca pracy w UE, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe, muszą do 1 lipca 2006 roku osiągnąć zgodność z tą Dyrektywą.

Rząd Wielkiej Brytanii wdrożył Dyrektywę 99/92/WE w roku 2002 w formie przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych i atmosfer wybuchowych (DSEAR). Przepisy te zawierają także aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego Dyrektywy 98/24 WE dotyczącej substancji chemicznych (CAD).

Przepisy ATEX i DSEAR wymagają, by wszystkie urządzenia przeznaczone do stosowania w atmosferach wybuchowych były zbadane pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa, co obejmuje następujące zagadnienia:

 - Potwierdzenie, że urządzenie ATEX lub Ex posiada dopuszczenie do stosowania w atmosferach wybuchowych (można nadal użytkować istniejące urządzenia Ex) 

 - Sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia są przystosowane do użytkowania w atmosferach wybuchowych, jakie mogą występować w danym miejscu. Kod dopuszczenia urządzenia (zawierający klasę temperaturową, grupę gazów oraz rodzaj stref niebezpiecznych) należy porównać z właściwościami materiałów niebezpiecznych, jakie mogą występować w danym miejscu (klasa temperaturowa i grupa gazów) oraz prawdopodobieństwem występowania tych materiałów (strefa niebezpieczna). Należy zwrócić uwagę na sposób użytkowania urządzeń przenośnych lub ruchomych, określając, czy mogą one być użytkowane w obszarach o różnym stopniu zagrożenia (strefy, klasy temperaturowe lub grupy gazów) 

 - Należy także uwzględnić warunki środowiskowe, w jakich dane urządzenie będzie pracowało (odporność na wodę, pył, agresywne substancje chemiczne, uderzenia i trudne warunki, itp.) 

 - Sprawdzenie, czy urządzenie jest obsługiwane i konserwowane z właściwym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.


Latarka Wolfl ite H-4DCA o zasilaniu bateryjnym jest to jedna z najnowszych wersji bardzo udanej konstrukcji latarek, które stały się standardem przemysłowym w zakresie latarek Ex, oferowanych przez TOPSERW. 
                                                

Latarka Wolflite H-4DCA posiada dopuszczenie BASEEFA oraz znak „CE", świadczący o zgodności z dyrektywą 94/9/EC „Atmosfery Wybuchowe" (ATEX),uprawniające do używania jej w szerokiej gamie atmosfer zawierających gazy wybuchowe, pary i pyły. Zgodność z dyrektywą ATEX zapewnia użytkownika,że latarka H-4DCA została zaprojektowana zgodnie z interpretacją najnowszych europejskich norm, i że jest zgodna ze wszystkimi „zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa", oraz została zaprojektowana z użyciem najnowszych technologii. Latarka posiada dopuszczenie Lloyd's Registerdla zastosowań morskich. Lampa została wyprodukowana z nowej, niezwykle mocnej i bardzo trwałej żywicy termoplastycznej, mogącej wytrzymać intensywne użytkowanie w przemyśle. Poza tym, materiał ten jest antystatyczny, zapobiegający tworzeniu się bezpiecznych,szczególnie w strefach wybuchowych, ładunków elektrostatycznych. Soczewka ze wzmocnionego szkła o grubości 6 mm jest odporna na adrapania, posiada gumową uszczelkę, która razem z drugą uszczelką, umieszczoną na styku obudowy żarówki i komory baterii, sprawia, że lampa jest chroniona przed dostaniem się pyłu oraz płynu do jej wnętrza i dzięki temu może być używana w najbardziej zapylonych i wilgotnych warunkach. 

Wyjątkowo silny strumień światła uzyskany z tej względnie niedużej latarki uzyskano dzięki zastosowaniu wysoko skutecznej żarówki halogenowej (4,8V i 0,5A), której światło jest skupione przez reflektor paraboliczny o średnicy 100 mm. Zapewnia to niespotykanie silny i skupiony strumień światła o intensywnie białym kolorze.

                                            

 Latarka H-4DCA jest dopuszczona do użycia z bateriami alkalicznymi manganowymi, cynkowo-chlorkowymi lub cynkowo-węglowymi. Zaleca się korzystanie z alkalicznych ogniw manganowych, które, z powodu dużej wydajności prądowej i żywotności,zapewniają silne świecenie przez długi czas; dla porównania około 4 razy dłuższy niż baterie cynkowe typu D. H-4DCA jest dostarczana z wygodnym, odłączanym paskiem naramiennym.

Oznaczenie produktu

H-4DCA

Opis produktu

bezpieczna latarka z zasilaniem bateryjnym

Kod

ii 2 GD EEx e ib iiC T4 iP66 T135°C

Kategoria sprzętu

2 GD

Standard aparatu

EN50014, EN50019, EN50020, EN50281-1-1

Rodzaj ochrony

Zwiększone bezpieczeństwo „e”, bezpieczeństwo wewnętrzne „ib”

Obszary klasyfikacji (gazy)

Strefy 1 i 2, grupy gazów iiA, iiB i iiC

Klasyfikacja temperat. (gazy)

T4

Obszar klasyfikacji (pyły)

Strefy 21 i 22

Maks. temp. powierzchni (pyły)

135°C

Temperatura otoczenia

-20°C do +40°C

Certyfikacja

BAS 00 ATEX 2203

Obudowa

Antystatyczna żywica termoplastyczna

Soczewka

Wzmocnione szkło (6 mm)

Typ strumienia

Skupiony

Źródło światła

Nr produktu

H-141

Typ

Żarówka halogenowa z włóknem żarowym

Napięcie

4,8 V

Moc

2,4 W (0,5 A)

Światłość

37 lm (przy napięciu znamionowym)

Czas pracy

20 godz. (przy napięciu znamionowym)

Źródło zasilania

Nr produktu

4 x H-20 (LR20)

Typ

Baterie LR20/R20, zgodnie z iEC60086

Napięcie

4 x 1,5 V

Czas świecenia

maks. 20 godzin

Stopień ochrony

iP 66 wg.EN60529:1992

Waga (z bateriami)

1450 g

Wymiary W*S*D

140*130*185 (mm) 

Wszystkie nowe urządzenia wykorzystywane w obszarach niebezpiecznych muszą posiadać dopuszczenie ATEX, które potwierdza, iż dane urządzenie zostało zaprojektowane i zbadane zgodnie z odpowiednimi normami EN pod względem stosowania w atmosferach potencjalne wybuchowych, także w razie awarii takiego urządzenia. Podstawowymi czynnikami ryzyka zapłonu, które należy uwzględnić przy projektowaniu i badaniu urządzeń ATEX, są:

 • wysokie temperatury (od lamp/źródeł światła oraz od baterii/akumulatorów i elementów elektronicznych, w warunkach zwarcia obwodu elektrycznego),
 • wysokoenergetyczne wyładowania iskrowe (spowodowane przez zwarcie baterii/ akumulatora lub awarii obwodu elektrycznego),
 • zagrożenia wyładowaniami elektrostatycznymi (od obudowy),
 • uszkodzenie latarki, w wyniku którego następuje dostęp zewnętrznej, niebezpiecznej atmosfery do gorącego włókna żarowego żarówki; w celu redukcji tego zagrożenia latarka musi mieć zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wybór urządzeń oświetleniowych ATEX


Dla zapewnienia bezpieczeństwa najważniejsze jest zastosowanie właściwych kryteriów wyboru:

 • charakterystyki atmosfery zagrożonej wybuchem (klasy temperaturowej, grupy gazów, strefy),
 • liczby i rodzaju urządzeń oświetleniowych wymaganych do wykonania zadania,
 • czasu trwania wykonywania zadania,
 • warunków (np. wilgoci, trudnego terenu).

Miejsca niebezpieczne o ograniczonym dostępie oraz typu Ex


Zamknięte przestrzenie i obszary o zagrożeniu Ex to miejsca, gdzie często występują zagrożenia wybuchowe wynikające z obecności potencjalnie wybuchowych gazów, par, mgieł lub pyłów. Atmosfery takie występują w wielu branżach i sektorach przemysłu, w tym w petrochemii, marynarce, wydobyciu ropy i gazów na platformach wiertniczych, lotnictwie, zakładach gazowniczych i wodociągowych oraz kanalizacji, a także w pożarnictwie. Mogą wystąpić również wszędzie tam, gdzie materiały zapalne są przechowywane, wytwarzane lub wykorzystywane w produkcji oraz w zamkniętych lub częściowo otwartych przestrzeniach, takich jak: naczynia procesowe, zbiorniki magazynowe, przepusty, kanały, tunele i szyby.

Prawo i przepisy


Dyrektywy ATEX stawiają przed pracodawcami prawny wymóg zapewnienia odpowiednich urządzeń elektrycznych wykorzystywanych przez pracowników w miejscach, gdzie istnieje możliwość występowania wybuchowych atmosfer zawierających gazy, pary, mgły lub pyły.

Dyrektywa UE 94/9/WE (Urządzenia ATEX) dotyczy „urządzeń oraz systemów bezpieczeństwa przeznaczonych do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach”. Obecnie w UE mogą być sprzedawane wyłącznie urządzenia ATEX posiadające oznaczenie CE (stwierdzające zgodność z tą dyrektywą) w celu ich stosowania na lądzie oraz na platformach wiertniczych, gdzie istnieje możliwość występowania atmosfer wybuchowych. Dyrektywa 99/92/WE (Miejsce pracy ATEX) dotyczy „minimalnych wymogów poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na działanie atmosfer wybuchowych”. Dyrektywa ta wymienia obowiązki pracodawców, które wymagają wprowadzenia strategii działania w oparciu o ocenę ryzyka, dla zabezpieczenia przed wybuchem lub pożarem. Wszystkie miejsca pracy w UE, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe, musiały do 1 lipca 2006 roku osiągnąć zgodność z tą dyrektywą. Przepisy ATEX wymagają, by wszystkie urządzenia przeznaczone do stosowania w atmosferach wybuchowych były zbadane pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa, co obejmuje następujące zagadnienia:

 • Potwierdzenie, że urządzenie ATEX lub Ex posiada dopuszczenie do stosowania w atmosferach wybuchowych (można nadal użytkować istniejące urządzenia Ex).
 • Sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia są przystosowane do użytkowania w atmosferach wybuchowych, jakie mogą występować w danym miejscu. Kod dopuszczenia urządzenia (zawierający klasę temperaturową, grupę gazów oraz rodzaj stref niebezpiecznych) należy porównać z właściwościami materiałów niebezpiecznych, jakie mogą występować w danym miejscu (klasa temperaturowa i grupa gazów), oraz prawdopodobieństwem występowania tych materiałów (strefa niebezpieczna). Należy zwrócić uwagę na sposób użytkowania urządzeń przenośnych lub ruchomych, określając, czy mogą one być użytkowane w obszarach o różnym stopniu zagrożenia (strefy, klasy temperaturowe lub grupy gazów).
 • Należy także uwzględnić warunki środowiskowe, w jakich dane urządzenie będzie pracowało (odporność na wodę, pył, agresywne substancje chemiczne, uderzenia i trudne warunki itp.).
 • Sprawdzenie, czy urządzenie jest obsługiwane i konserwowane z właściwym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.

Czynniki wyboru - Budowa urządzeń ATEX

 • Czy budowa produktu jest właściwa dla oczekiwanego charakteru eksploatacji?
 • Czy materiały obudowy są odporne na wszelkie substancje chemiczne, jakie mogą występować w miejscu użytkowania?
 • Czy urządzenie jest przystosowane do warunków danego środowiska (pyło-wodoszczelność)?

Ergonomia

 • Czy urządzenie jest łatwe do trzymania i obsługi, czy do przełączania wystarczy jedna ręka?
 • Czy urządzenie jest wystarczająco lekkie?
 • Czy wymagane jest użytkowanie bez użycia rąk? Czy urządzenie może być zamontowane na czole lub czy musi posiadać klips do zawieszania na pasku lub kieszeni? 

Całkowity koszt eksploatacji

 • Należy uwzględnić parametr „całkowity koszt eksploatacji" dla zasilania bateryjnego w porównaniu z zasilaniem akumulatorowym.
 • Powinno się też rozważyć „całkowity koszt eksploatacji" dla żarówki jako źródła światła, z uwzględnieniem kosztów wymiany żarówek i konserwacji, w porównaniu do kosztów i wydajności lamp LED.
 • Należy uwzględnić porównanie poziomów wymagań konserwacyjnych i łatwości obsługi poszczególnych produktów.
 • Niektóre służby awaryjne i ratownicze stosują podejście „wyższa cena - niższy koszt", zgodnie z którym wydanie większej kwoty na urządzenie o lepszych parametrach i niższych wymaganiach konserwacyjnych da w dłuższym okresie czasu oszczędności finansowe.

Oświetlenie w przestrzeniach o ograniczonym dostępie - typy urządzeń

Różnorodne rodzaje prac wykonywanych w przestrzeniach o ograniczonym dostępie będą wymagały stosowania różnego oświetlenia. Poniżej znajduje się lista przenośnych i tymczasowych urządzeń oświetleniowych ATEX wraz z przykładami zastosowań.

Latarki osobiste - najczęściej spotykane urządzenia i najtańsza forma przenośnego oświetlenia Ex. Często spotykane jako oświetlenie osobiste, przeznaczone do prostych prac kontrolno-konserwacyjnych. Latarki proste są częściej stosowane w Europie kontynentalnej, a latarki kątowe z klipsem są bardziej preferowane w Wielkiej Brytanii, ponieważ nie wymagają angażowania rąk. Latarki są zwykle zasilane za pomocą baterii, ale coraz popularniejsze jest zasilanie akumulatorowe.

Latarki inspekcyjne - lampy ręczne Ex mają zwykle większą moc niż bezpieczne latarki. Są zwykle zasilane za pomocą akumulatorów, ale występują też w wersjach zasilanych bateriami. Znajdują stosowanie także głównie w kontroli i konserwacji.

Minilatarki - coraz częściej stosowane dzięki większej dostępności i wygodnym, niewielkim wymiarom; idealne do drobnych kontroli wizualnych. W wielu z nich jako źródło światła stosuje się żarówki, ale coraz częściej pojawiają się wersje LED. Minilatarki są prawie wyłącznie zasilane bateriami.

Latarki czołowe - idealne do prac wymagających całkowicie wolnych rąk, przydatne w konserwacji, ale mogą mieć ograniczone zastosowanie. Oryginalne latarki czołowe Ex zbudowano na bazie lamp górniczych mocowanych na kaskach. Nowsze produkty mają mniejsze wymiary i są lżejsze, bez akumulatorów zawieszonych na pasku, ale często mają mniejszą moc świetlną i krótszy czas pracy niż ich wzorzec.

Lampy robocze - zapewniają wyższy poziom oświetlenia niż urządzenia przenośne, ale są większe i dużo cięższe. Lampy robocze są zwykle stosowane jako oświetlenie tymczasowe i idealnie nadają się do prac konserwacyjnych, takich jak czyszczenie, piaskowanie oraz malowanie zbiorników, lub do ogólnego świetlania miejsca prac konserwacyjnych z wewnątrz lub z zewnątrz. Lampy robocze ATEX mogą mieć zasilanie akumulatorowe, sieciowe lub posiadać generatory turbinowe na sprężone powietrze. 

Wolf Safety Lamp Company jest największym w Europie producentem przenośnych, bezpiecznych urządzeń oświetleniowych z certyfikatem ATEX, zaprojektowanych, wyprodukowanych i certyfikowanych w Wielkiej Brytanii i przeznaczonych do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem.


Bogate doświadczenie oraz wiedza inżynierska Wolf Safety może służyć klientom pracującym w warunkach zagrożenia wybuchowego i skrajnie trudnych środowiskach na całym świecie. Celem jest dostarczanie wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań opracowanych pod kątem potrzeb klientów i przeznaczonych do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, zgodnie z wymaganiami naszych klientów. Przy opracowywaniu konkretnych rozwiązań liczy się punkt widzenia klienta – oznacza to pozostawanie w stałym kontakcie i prowadzenie kompleksowych badań nad konkretną sytuacją, pod kątem której projektowane są przenośne urządzenia oświetleniowe.


Dzięki zastosowaniu nowych, przenośnych urządzeń niskonapięciowych zasilanych z napięcia sieciowego, wyposażonych w najnowsze technologie, o modułowej konstrukcji i niskich wymaganiach konserwacyjnych, firma Wolf zgromadziła ogromną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie użytkowania przenośnych opraw fluorescencyjnych, opraw ręcznych, reflektorów halogenowych oraz transformatorów z certyfikatem ATEX w przemyśle przetwórczym i wydobywczym ropy naftowej i gazu zarówno na lądzie, jak i na morzu. Oferowane zestawy do oświetlenia w zbiornikach zawierają bezpieczne, niskonapięciowe lampy przeznaczone do czyszczenia wnętrz zbiorników w przemyśle przetwórstwa ropy i gazu, obsługi samolotów oraz prac w przestrzeniach trudnodostępnych, a dzięki ścisłej współpracy z klientami możemy pomóc w wyszukaniu specyficznych konfiguracji oświetlenia, określeniu długości kabli oraz typów urządzeń przystosowanych do wymagań konkretnej sytuacji.


Przykładem tego mogą być niskodymowe, bezhalogenowe kable zgodne z normą BS6883 przeznaczone do zastosowań na platformach wiertniczych. Oferujemy wtyki i gniazda zgodne z wymogami ATEX oraz przystosowane do konkretnego rodzaju sprzętu będącego w posiadaniu klienta.


W naszej ofercie znajduje się szeroka gama lamp i latarek przenośnych o zasilaniu akumulatorowym lub bateryjnym, jak również bogaty wybór akcesoriów, takich jak przedłużacze, rozdzielacze, statywy do lamp, mocowania magnetyczne, folie ochronne do soczewek lamp oraz zestawy do zawieszania oświetlenia.


Zachęcamy klientów do kontaktowania się z nami w celu uzyskania dokładniejszych informacji w zakresie bezpiecznego oświetlenia środowiska pracy.

Lampy z żarówkami żarowymi

Włókno żarowe musi palić się w atmosferze beztlenowej, aby uniknąć utlenienia i zbyt szybkiego zużycia włókna. Szklana bańka otaczająca włókno żarowe musi zawierać próżnię lub gaz obojętny, który może podtrzymywać palenie się włókna. Oryginalna technologia lamp próżniowych funkcjonuje skutecznie, ale charakteryzuje się niską efektywnością i wytwarza strumień światła o mniej pożądanym, „ciepłym" kolorze. Bezpieczne latarki, w których stosuje się żarówki próżniowe o niskiej mocy, mogą posiadać źródła żarowe o chłodniejszym świetle, oferując uniwersalnie przydatną klasę temperaturową T6. Wraz z tendencją do uzyskiwania wyższych mocy, bielszego światła oraz jego bardziej wydajnych źródeł opracowano żarówki wypełnione gazami obojętnymi, takimi jak krypton, ksenon i halogen, które umożliwiają uzyskanie wyższej temperatury włókna żarowego. Korzystną cechą halogenu jest większa wydajność żarówki żarowej wyrażona w lumenach na wat oraz imponująco białe światło. Lampy halogenowe są technologią o wysokich parametrach oraz wyższym koszcie urządzeń w porównaniu do lamp żarowych innych typów. Wielu użytkowników chętnie akceptuje tę premię w postaci wysokiej wydajności świetlnej, w szczególności w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem, gdzie widzialność jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu. 

Technologia świetlna LED

LED, czyli dioda świecąca (Light Emitting Diode), to nowej generacji źródło światła służące ogólnie do oświetlenia, a w szczególności do przenośnych, bezpiecznych urządzeń oświetleniowych. Biały LED został opracowany w 1996 roku. Od bardzo ograniczonego początkowo zakresu zastosowań w ciągu ostatnich 10 lat widoczne jest coraz powszechniejsze stosowanie LED w oświetleniu przenośnym. Białe LED-y początkowo były ograniczone do stosowania w urządzeniach o niskiej mocy, ponieważ powszechnie wykorzystywano obudowy o średnicy 5 mm, które są skuteczne jako elementy sygnalizacyjne, ale mają słabe właściwości oświetlające i nie mogą stanowić alternatywy dla żarówki żarowej, nawet jeżeli są umieszczane w grupach. Sześć lat temu zbudowano LED o mocy 1 W, który od razu stał się istotną konkurencją dla lamp żarowych. Do prostych, tanich lamp żarówki żarowe nadal są preferowane, ponieważ LED-y dużej mocy są jeszcze za drogie. Jednakże LED-y są coraz częściej doceniane w segmencie produktów o wysokich parametrach technicznych i użytkowych oraz o wyższej niezawodności. 

Specyficzne zalety urządzeń ATEX

Lampy LED oferują „chłodną" technologię półprzewodnikową. Nie stwarzają zagrożeń takich jak gorące włókna żarowe w typowych żarówkach i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa z możliwością stosowania w urządzeniach kategorii 1, przeznaczonych dla strefy 0.

Jakość światła

LED daje kontrolowane światło, znacznie bielsze od najwyższej temperatury koloru lamp halogenowych. LED dużej mocy to jednak jeszcze nowa technologia i brak na razie doświadczeń w budowaniu układów optycznych współpracujących z tymi źródłami światła.

Porównanie wydajności świetlnej

Tradycyjnie w latarkach wydajność świetlną określano w kandelach - cd. Parametr ten może informować o natężeniu światła, ale nie daje pełnego obrazu odnośnie do skuteczności strumienia świetlnego. Pełniejszy obraz można uzyskać, sprawdzając moc źródła światła wyrażoną w watach (generalnie im więcej watów, tym jaśniej, chociaż różne źródła światła mogą mieć różną sprawność). Wydajność źródła światła w lumenach (lm) mówi więcej o ilości światła wytwarzanego przez żarówkę lub LED, a natężenie światła w luksach (lx) dla latarki informuje o intensywności światła w określonej odległości od źródła, zwykle 5 metrów. Najlepszym jednak testem na wydajność świetlną jest umieszczenie kilku różnych latarek w ciemnym miejscu i porównanie wytwarzanego przez nie oświetlenia. Jest to jedyny sposób rzetelnej oceny skuteczności rozkładu strumienia świetlnego i jego natężenia w rzeczywistych warunkach działania.

Zasilanie bateryjne

Użytkownicy powinni mieć świadomość, że bezpieczne latarki muszą obecnie podlegać silnym ograniczeniom, dlatego dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie określonych typów baterii od wybranych producentów. Latarki bateryjne są też coraz częściej wyposażane w dodatkowe elementy, takie jak np. zapasowe żarówki i wskaźniki wyczerpania baterii. Funkcje te mogą mieć wpływ na cenę latarek, ale użytkownicy nie powinny pomijać oferowanych przez nie korzyści. Dają one przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo użytkownikowi dzięki zastosowaniu wskaźnika wyczerpania baterii. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pracy w przestrzeniach o ograniczonym dostępie, gdzie istnieje ryzyko „pozostania w całkowitej ciemności". Użytkownicy informują także o korzyściach dla środowiska i ekonomiczności takiego rozwiązania, ponieważ baterie wymienia się tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę potrzebne.

Zasilanie akumulatorowe

W ostatnich latach upowszechniło się stosowanie akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion), które stanowią alternatywę dla dotychczasowych źródeł zasilania. Podstawowe zalety akumulatorów Li-Ion to: bardzo wysoka gęstość mocy, niska waga, wysokie napięcie ogniwa, bezpieczeństwo dla środowiska, niski stopień samoczynnego rozładowywania, brak efektu pamięci oraz szybkie ładowanie.

Porównanie zasilania bateryjnego i akumulatorowego

Wybór systemu zasilania zależy od kilku czynników:

 • intensywności użytkowania (bardziej intensywne korzystanie z urządzenia uzasadnia stosowanie droższych urządzeń akumulatorowych),
 • budżetu,
 • wielkości urządzenia/wymaganej wydajności świetlnej (ogólnie mówiąc, większe lampy będą miały zasilanie akumulatorowe, a mniejsze - bateryjne),
 • poziomu dopuszczalnych wymagań konserwacyjnych - urządzenia bateryjne mają większe wymagania,
 • rodzaju eksploatacji (zwykle latarki bateryjne są do użytku osobistego, a produkty akumulatorowe - do użytku ogólnego, przydzielane do konkretnego zadania).

Pomimo wprowadzenia w roku 2009 poziomu zabezpieczenia urządzeń (EPL), do dnia dzisiejszego sporo osób zastanawia się nad celowością i zasadnością stosowania nowego oznaczenia. Aby uchwycić sens EPL i w pełni zrozumieć jego możliwości, należy prześledzić historię wybranych organizacji standaryzacyjnych oraz wdrożonych przez nie systemów oceny zgodności.

W 1996 roku w Londynie, podczas posiedzenia komisji zarządzającej Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC1 powstaje koncepcja jednolitego międzynarodowego systemu oceny zgodności dla wszystkich elektrycznych urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem gazów, par, mgieł czy pyłów palnych. System ten, zwany schematem IECEx, opracowany został na podstawie norm IEC wydawanych przez komitet techniczny TC312.

Dwa lata wcześniej Parlament Europejski i Rada UE przyjmują dyrektywę 94/9/WE ATEX3 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych produkowanych na rynek Unii Europejskiej, przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Aby sprostać tym wymaganiom Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej CENELEC przy ścisłej współpracy z Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych ETSI oraz Europejskim Komitetem Normalizacyjnym4 opracowuje i publikuje normy techniczne obejmujące zagadnienia dotyczące m.in. prawidłowej konstrukcji urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

Istnienie dwóch systemów oceny zgodności sprawiało, iż producenci oraz eksporterzy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym napotykali wiele problemów. W związku z powyższym, stało się konieczne zintegrowanie europejskich i międzynarodowych standardów, a początkiem tych działań unifikacyjnych była zawarta w 1996 roku umowa o wzajemnej współpracy między obydwoma organizacjami normalizacyjnymi.

Schemat IECEx

Od początku zasadniczym celem schematu IECEx było wprowadzenie jednego ogólnoświatowego certyfikatu dla wyrobów i usług przeznaczonych do stref zagrożenia wybuchem, przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Określenie w schemacie identycznych kryteriów oceny, metodyki badań oraz jawność wydanych dokumentów (certyfikatów zgodności IECEx CoC, raportów z badań ExTR, oceny systemu zapewnienia jakości QAR) eliminuje bariery w handlu i zwykle pozwala wprowadzać wyrób do międzynarodowego obrotu bez konieczności dodatkowych badań (Certyfikat zgodności IECEx jest akceptowany obecnie tylko w kilku krajach, m.in. w Australii i Nowej Zelandii, jednak pojedyncze raporty z badań ExTR wydane przez zatwierdzone jednostki certyfikujące IECEx pozwalają uzyskać lokalnie akceptowany certyfikat). Zaletą schematu IECEx w stosunku do ATEX jest ograniczenie wydatków na badania i certyfikację oraz krótszy czas potrzebny do wytworzenia urządzenia przeznaczonego do międzynarodowego obrotu. Warto tutaj podkreślić, że schemat działania IECEx jest procedurą dobrowolną zapewniającą producentowi uznanie jego wyrobów i usług na rynku międzynarodowym za zgodne z normami IEC.

System oceny zgodności wg ATEX

Głównym celem systemu opartego na dyrektywie 94/9/WE jest wprowadzenie jednolitych procedur oceny zgodności urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem w celu zagwarantowania swobodnego ich przepływ na terenie UE5. Zakresem stosowania niniejszej dyrektywy objęte są wszystkie urządzenia elektryczne i nieelektryczne oraz systemy ochronne przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z wyłączeniem m.in. certyfikacji usług oraz osób. Dyrektywa obejmuje również urządzenia zabezpieczające, sterujące i regulacyjne przeznaczone do użytku poza przestrzeniami zagrożonymi wybuchem, które nie posiadają funkcji samodzielnych, ale przyczyniają się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych tam eksploatowanych.

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) określa przede wszystkim sposób wykazywania zgodności wyrobu z jej zasadniczymi wymaganiami. Domniemywa się, że wyroby spełniające wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywą, spełniają również jej wymagania zasadnicze. Należy jednak podkreślić, że zastosowanie norm zharmonizowanych w procedurze oceny zgodności nie jest obowiązkowe. Obowiązkowa jest jedynie sama procedura oceny zgodności, która co do zasady dokonywana jest przez jednostkę notyfikowaną działającą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisję Europejską. Odstępstwo od tej zasady obowiązuje jedynie w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii 3 (oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii 2 i 3). W tych przypadkach deklarację zgodności może wystawić sam producent urządzenia, bez udziału jednostki notyfikowanej, będąc w pełni odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu na rynek (tylko na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji, a dla kategorii 2 urządzeń nieelektrycznych również po przekazaniu dokumentacji technicznej jednostce notyfikowanej).

Porównanie oceny zgodności wg IECEx oraz ATEX

Porównując te dwa systemy należy zwrócić uwagę, że pomimo bardzo zbliżonych cech w obszarze wymagań normalizacyjnych (obecnie oba systemy bazują na identycznych normach z bardzo nielicznymi wyjątkami), metodyki badań, zasad raportowania i  oceny zgodności, wymagań co do dokumentacji, informacji zawartych w wydawanym certyfikacie, każdy z nich ma swoje silne i słabsze strony. Najważniejsze z nich zostały przedstawione w poniższej tabeli 1.

Porównanie oceny zgodności wg IECEx oraz ATEX

W zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, dyrektywa ATEX (94/9/WE) jest dokumentem nadrzędnym w Unii Europejskiej, ale jej obligatoryjne stosowanie ogranicza się tylko do jej obszaru. W związku z tym wszystkie wprowadzane na rynek europejski urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem muszą posiadać deklarację zgodności producenta potwierdzającą wypełnienie zasadniczych wymagań powyższej dyrektywy (w deklaracji zgodności, producent odwołuje się do norm zharmonizowanych, a w stosownych przypadkach do dokumentów wydawanych przez jednostki notyfikowane, w tym również certyfikatu badań typu WE)

Poza UE, każdy kraj we własnym zakresie reguluje kwestie dopuszczeń urządzeń przeciwwybuchowych na swój rynek wewnętrzny. Te z nich, które przystąpiły do schematu IECEx, przy braku własnego kompletnego systemu oceny zgodności, dopuszczają potwierdzanie poprawności konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych według standardów tam określonych.

Warto zaznaczyć, że mimo to, że schemat IECEx nie jest obowiązkowy w UE, to może znacznie ułatwić opracowanie odpowiednich procedur (np. w zakresie konserwacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym), czy pomóc w wypracowaniu skutecznego programu szkoleń dla pracowników. Może również wypełnić luki europejskiego systemu, w przypadku gdy dana norma zharmonizowana nie obejmuje wszystkich zagadnień pozwalających spełnić zasadnicze wymagania domniemania zgodności z dyrektywą ATEX (dopuszczalne jest wtedy użycie krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych norm).

Dzięki wspólnym działaniom europejskich oraz międzynarodowych organizacji nastąpiło znaczne zbliżenie obu standardów. W konsekwencji, jednoczesna certyfikacja urządzenia wg ATEX oraz IECEx wymaga niewiele większego nakładu czasu i środków finansowych, niż certyfikacja tylko wg jednego z opisywanych standardów. Zasadne wydaje się więc korzystanie z zalet obu systemów równocześnie.

Poziom zabezpieczenia urządzenia EPL według IEC oraz ATEX

Przechodząc do problematyki poziomu zabezpieczenia urządzeń, to zgodnie z ATEX, rodzaj strefy zagrożenia determinuje wybór odpowiedniej kategorii urządzenia. Czyli, im większe jest prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania atmosfery wybuchowej, tym wyższy poziom ochrony urządzenia jest brany pod uwagę. Choć teoretycznie dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER) dopuszcza weryfikację kategorii oraz strefy przez działania oparte na przeprowadzonej ocenie ryzyka, to generalnie określając poziom zabezpieczenia wybranego urządzenia nie bierze się pod uwagę skutków wystąpienia wybuchu oraz innych istotnych niebezpiecznych czynników wynikających z fizycznej i chemicznej właściwości materiałów, takich jak: ich toksyczność i wpływ na otaczające ich środowisko itd. Z oczywistych również względów poziom bezpieczeństwa urządzenia, które nie zostało zaprojektowane dla konkretnej instalacji, wyznaczany jest przez jego producenta z wyłączeniem rzeczywistych wymagań technicznych i miejsca jego montażu.

Koncepcja oceny ryzyka podczas doboru urządzeń zaczęła coraz częściej pojawiać się w wielu aspektach związanych z bezpieczeństwem instalacji przemysłowych i ludzi tam pracujących. Uznano, że właściwa jej metodyka i idące za tym odpowiednie działania mogą uchronić użytkowników instalacji od poważnych konsekwencji. Komitet IEC TC 31 dostrzegł korzyści płynące z metody weryfikacji stref i doboru urządzeń opartej na ocenie ryzyka. Stworzył więc grupę roboczą ad hoc by sprawdzić, czy przepisy zawarte w dyrektywie ATEX USER można przenieść na grunt międzynarodowy i opracował normy w zakresie oceny ryzyka związanej z wprowadzeniem poziomów ochrony urządzeń (EPL).

Equipment Level Protection (EPL) miał zintegrować obydwa omawiane tutaj systemy. Ze względu na zbyt dużą kombinację różnych rodzajów zabezpieczeń, niezbędne było oznaczenie poziomu ochrony w sposób zrozumiały dla odbiorców na całym świecie. Odpowiedni dobór urządzenia przeznaczonego do eksploatacji w strefie zagrożonej wybuchem musiał uwzględniać pełną jego funkcjonalność, wszystkie przewidywane warunki otoczenia i odpowiednie warunki wynikające z normalnej pracy oraz spodziewanych stanów awaryjnych. Termin EPL został więc wprowadzony do normy IEC 60079-14:2007 jako nowa metoda oceny ryzyka, umożliwiająca wszystkim użytkownikom spoza Europy dobrać urządzeń Ex europejskich producentów w sposób zdecydowanie łatwiejszy. Wprowadzenie EPL nie jest całkowicie nowym pomysłem, ponieważ już wcześniej normy IEC rozróżniały poziomy zabezpieczeń urządzeń iskrobezpiecznych: Ex ia i Ex ib, a w późniejszym czasie również hermetyzowanych: Ex ma i Ex mb. W szczególności dotyczy to urządzeń spełniających wymagania normy IEC/EN 60079-266 i przeznaczonych do instalacji w strefie 0. Jednak w wyniku prowadzonych dyskusji i konsultacji postanowiono, że oznaczenia zgodne z IEC zostaną rozszerzone o poziom „c”, który będzie równoznaczny z kategorią 3 wg dyrektywy ATEX. W zasadzie definicje i kategorie EPL IEC oraz ATEX są nieco inne, ale dla większości zastosowań mogą być uznane za równoważne. Norma IEC 60079 w części 14 w pkt 5.3 opisuje relacje między EPL i różnymi strefami zagrożenia wybuchem. Zawiera informacje wykazujące bezpośredni związek między tymi strefami, a EPL (patrz: Tab. 1). Należy jednak zwrócić uwagę, że zależność między EPL, a kategorią wg ATEX nie jest bezwzględnie stała, ponieważ poziom zabezpieczenia urządzeń może być określony również na podstawie oceny ryzyka przy nieodzownym uwzględnieniu skutków zapłonu atmosfery wybuchowej. Może to w pewnych okolicznościach wskazać konieczność zastosowania urządzenia o wyższym stopniu ochrony EPL lub wskazać możliwość zastosowania urządzenia o niższym stopniu ochrony. Przykładem może być konieczność zastosowania w strefie pierwszej, w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka, urządzenia o wyższym stopniu ochrony (Ga), które normalnie stosowane jest w strefie 0.

Dlaczego więc ATEX i IECEx nie są zamienne?

Te dwie metody zostały ustanowione dla zupełnie innych celów. Jest to fundamentalne znaczenie dla ich dokładnego zrozumienia. Certyfikat ATEX nie potwierdza bezpośredniej zgodności danego urządzenia z normami, ale potwierdza zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa wyszczególnionymi w dyrektywie, które mogą (ale nie muszą) być identyczne z tymi normami. Teoretycznie każda uznana norma7 może być stosowana, jeśli spełnia jej wymogi. W praktyce, istnieje jednak zatwierdzona lista norm zharmonizowanych, które określają zasadnicze wymagania w zakresie projektowania, produkcji i kontroli wyrobu przeznaczonego do stref zagrożenia wybuchem. Ich spełnienie pozwala przyjąć założenie domniemania zgodności i wypełnienia wymagań tej dyrektywy. Warto pamiętać, że zastosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne. Producent może sam zdecydować, czy warto odwołać się do norm zharmonizowanych, czy też nie. Jeśli zdecyduje się ich nie stosować, zobowiązany jest udowodnić, że jego wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy, korzystając np. z dostępnych specyfikacji technicznych. W przypadku systemu IECEx, wydany certyfikat potwierdza zgodność tylko z normami IEC i nie ma odstępstwa od tej reguły.

Dlaczego EPL?

EPL został uwzględniony w ogólnych wymaganiach normy IEC 60079-0:2007. Standard ten wprowadza ocenę ryzyka jako alternatywną, ale nie zamienną metodę doboru urządzeń pod kątem poziomu ich zabezpieczeń. W przeciwieństwie do tradycyjnych oznaczeń zgodnych z ATEX, które oparte są na prawdopodobieństwie i częstotliwości występowania atmosfery wybuchowej wyraźnie wskazuje nieodłączne ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej, niezależnie od rodzaju zastosowanej ochrony przeciwwybuchowej.

Wprowadzenie EPL miało rozerwać nieodłączność rodzajów ochrony oraz kategorii i w ramach oceny ryzyka określić zasadność stosowania urządzeń w zależności od konkretnej sytuacji. IEC 60079-10-1 ( pkt 4.2 ) w sprawie klasyfikacji w przestrzeniach gazowych zagrożonych wybuchem opisuje sytuację w następujący sposób: Przeprowadzona ocena ryzyka określająca prawdopodobieństwo oraz konsekwencje wynikające z zapłonu atmosfery wybuchowej może wymagać podjęcia odpowiednich działań. Mogą się one wiązać z użyciem urządzeń o wyższym lub niższym poziomie zabezpieczenia (EPL), niż jest to wskazane w normie. Wymagania EPL mogą być opisane w dokumencie sporządzonym dla celów klasyfikacji stref w celu umożliwienia właściwego doboru urządzeń.

Podsumowanie:

Chciałbym tutaj przytoczyć przykład omawiany przez Ron’a Sinclair’a, przewodniczącego Komitetu technicznego TC31. Uważał, że należy się zastanowić nad tym, czy zastosowanie w krótkim czasie urządzeń przenośnych o poziomie ochrony EPL Gb w strefie 0 jest bardziej niebezpieczne niż instalowanie ich na stałe w strefie 1. Nawiązał do sytuacji, w której w pewnych stanach awaryjnych w strefie 1 lub 2 może dojść do formowania się atmosfery wybuchowej, przy której nie staje się ona automatycznie strefą 0, ale warunki chwilowo tam panujące mogą być do niej mocno zbliżone. Takie rozważania sprawiają, że alternatywna metoda oceny ryzyka wydaje się niezwykle potrzebna, a w wielu przypadkach nawet niezbędna. Dlatego przy braku odpowiednich rozwiązań technologicznych (np. przed pojawieniem się lamp przenośnych LED Ex ia), powszechną praktyką było stosowanie lamp przenośnych Ex-e. Jej użytkowanie w określonych miejscach podyktowane było wyższą koniecznością, ponieważ bezpieczniejsze dla zdrowia i życia pracownika było oświetlenie miejsc nieoświetlonych. – W związku z powyższym alternatywna ocena ryzyka EPL pozwala nam oszacować np. ryzyko krótkotrwałego stosowania lub pozostawienia pod napięciem w strefie „0″ lampy o poziomie EPL: Gb.

Przypisy:

 1. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC – organizacja powołana w 1906 roku, zajmuje się opracowaniem i publikowaniem międzynarodowych norm w zakresie wyrobów elektrycznych, elektronicznych oraz innych z pokrewnych dziedzin.
 2. Komitet techniczny IEC TC31 zajmuje się przygotowaniem i utrzymaniem standardów międzynarodowych odnoszących się do urządzeń eksploatowanych w obszarach występowania atmosfer wybuchowych.
 3. Uwaga – od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.
 4. Instytucje odpowiedzialne za tworzenie europejskiego systemu normalizacji technicznej.
 5. Dotyczy również Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA i Szwajcarii.
 6. W normie opisano wymagania dotyczące budowy, badań i znakowania urzadzeń elektrycznych grupy II przeznaczonych do stosowania w strefie 0 oraz urządzeń zamontowanych na granicy strefy 0 i strefy 1, a także urządzeń znajdujących się poza strefą 0 lecz połączonych elektrycznie z urządzeniami znajdującymi się w strefie 0.
 7. Wprowadzenie do regulacji krajowych metodą uznania podlegają normy europejskich organizacji normalizacyjnych CEN, CENELEC i ETSI, w stosunku do których organizacje te określiły obowiązek ich wprowadzenia na szczeblu krajowym i wycofania sprzecznych norm krajowych.

Bibliografia:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263 poz. 2203). Wprowadzające Dyrektywę 94/9/WE
 2. Norma IEC 60079-0 Atmosfery wybuchowe – Część 0 : Wymagania ogólne – Sprzęt
 3. Norma IEC 60079-10-1 Atmosfery wybuchowe – Część 10-1 : Klasyfikacja obszarów – atmosfera gazów wybuchowych
 4. Norma IEC 60079-14 Atmosfery wybuchowe – Część 14: Instalacje elektryczne projekt , wybór i montaż
 5. http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoweare/globalpartners/iec.html
 6. http://www.iecex.com/about.htm
 7. IECEx 01 – IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres (IECEx System) – Basic Rules
 8. IECEx 02 – IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres (IECEx System). IECEx Certified Equipment Scheme covering equipment for use in explosive atmospheres – Rules of Procedure

Źródło

/Express Przemysłowy

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie latarkiex.pl

Witryna www.latarkiex.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.